Chung cư N01T8 Ngoại giao Đoàn

Chung cư 105 HPC – Văn Khê

Chung cư Pentstudio Tây Hồ

Chung cư Kosmo Tây Hồ

Chung cư 6th Element Tây Hồ Tây

Chung cư Sunshine City

Chung cư D’Capitale Trần Duy Hưng

Chung cư K35 Tân Mai

Đài truyền hình Quân đội