eMagazine

Cho những cảm xúc thăng hoa

Tổng hợp các số eMagazine Gỗ Minh Long  

eMagazine10/2020: Woodsland & Minh Long – hành trình hướng tới sự bền vững

eMagazine10/2020: Woodsland & Minh Long – hành trình hướng tới sự bền vững

Woodsland và Minh Long, hai con thuyền đi hai con đường riêng nhưng đã gặp nhau ở một điểm chung trong mối quan hệ hợp tác có chiều sâu và bền vững, đó là cùng hướng đến chất lượng môi trường sống và bảo tồn thiên nhiên