“Tự nhiên” vẫn là dòng chảy xuyên suốt trong BST Melamine 2020-2021 của Gỗ Minh Long. Bên cạnh những thiết kế mang hiệu ứng Synchronized – vân gỗ trùng khớp với tom tạo cảm giác chân thật đỉnh cao, các nhân tố mới mang tính hiện đại và đột phá của công nghệ sẽ đem lại nhiều bất ngờ cho người trải nghiệm.

Đi theo con đường duy nhất là bảo vệ rừng và tài nguyên thiên nhiên, việc sử dụng vật liệu gỗ công nghiệp ngày càng trở nên phổ biến và có tính năng thay thế các vật liệu tự nhiên như gỗ thịt, thậm chí cả các bề mặt trang trí như vân bê tông, đá marble hay vân vải.

Thời trang cho nội thất đang tiến dần vào địa hạt của những góc nhìn mới mẻ, giàu tính tự nhiên nhưng cũng vô cùng độc đáo và lạ mắt. Ở đó, mỗi món đồ nội thất sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện riêng đầy cảm xúc thăng hoa ngay từ bề mặt!

BST Melamine 2020 – 2021 - Gỗ Minh Long- 1 BST Melamine 2020 – 2021 - Gỗ Minh Long- 2 BST Melamine 2020 – 2021 - Gỗ Minh Long- 3 BST Melamine 2020 – 2021 - Gỗ Minh Long- 4 BST Melamine 2020 – 2021 - Gỗ Minh Long- 5 BST MelaBST Melamine 2020 – 2021 - Gỗ Minh Long- 6 BST MelaBST Melamine 2020 – 2021 - Gỗ Minh Long- 7 BST MelaBST Melamine 2020 – 2021 - Gỗ Minh Long- 8 BST MelaBST Melamine 2020 – 2021 - Gỗ Minh Long- 9 BST MelaBST Melamine 2020 – 2021 - Gỗ Minh Long- 10 BST MelaBST Melamine 2020 – 2021 - Gỗ Minh Long- 11 BST MelaBST Melamine 2020 – 2021 - Gỗ Minh Long- 12 BST MelaBST Melamine 2020 – 2021 - Gỗ Minh Long- 13 BST MelaBST Melamine 2020 – 2021 - Gỗ Minh Long- 14 BST MelaBST Melamine 2020 – 2021 - Gỗ Minh Long- 15 BST Melamine 2020 – 2021 - Gỗ Minh Long- 16 BST Melamine 2020 – 2021 - Gỗ Minh Long- 17 BST Melamine 2020 – 2021 - Gỗ Minh Long- 18 BST Melamine 2020 – 2021 - Gỗ Minh Long- 19 BST Melamine 2020 – 2021 - Gỗ Minh Long- 20 BST Melamine 2020 – 2021 - Gỗ Minh Long- 21 BST Melamine 2020 – 2021 - Gỗ Minh Long- 22 BST Melamine 2020 – 2021 - Gỗ Minh Long- 23 BST Melamine 2020 – 2021 - Gỗ Minh Long- 24 BST Melamine 2020 – 2021 - Gỗ Minh Long- 25 BST Melamine 2020 – 2021 - Gỗ Minh Long- 26 BST Melamine 2020 – 2021 - Gỗ Minh Long- 27 BST Melamine 2020 – 2021 - Gỗ Minh Long- 28 BST Melamine 2020 – 2021 - Gỗ Minh Long- 29 BST Melamine 2020 – 2021 - Gỗ Minh Long- 30 BST Melamine 2020 – 2021 - Gỗ Minh Long- 31 BST Melamine 2020 – 2021 - Gỗ Minh Long- 32

Download

24/02/2021 Catalogue 411 Views