07/09/2019 Tin ngành gỗ

Nồng độ phát thải formaldehyde của ván tiêu chuẩn E1

Việc phân loại ván gỗ công nghiệp có đạt tiêu chuẩn E1 hay không sẽ dựa trên kết quả của...

30/08/2019 Tin ngành gỗ

Xu hướng sử dụng ván gỗ công nghiệp E1

Vật liệu thân thiện môi trường trong những ngôi nhà xây dựng theo mô hình sinh thái sẽ là xu...

26/08/2019 Tin ngành gỗ

Formaldehyde và các cấp độ phát thải E0, E1, E2

Trong những năm gần đây, thị trường Việt Nam có xu hướng quan tâm đến ván E1 với mục đích...

21/08/2019 Tin ngành gỗ

Báo cáo xu hướng vật liệu gỗ nội thất 2020 – 2022 – Nguồn tư liệu tin cậy dành cho quý khách hàng

Báo cáo xu hướng vật liệu gỗ nội thất 2020 – 2022 do Gỗ Minh Long hoàn thiện tháng 06/2019...

19/08/2019 Tin ngành gỗ

Từ Báo cáo xu hướng đến các sản phẩm của Gỗ Minh Long

“Ở một nơi nào đó trên địa cầu, mỗi phút giây đều có ý tưởng đang manh nha, góp nhặt,...

19/08/2019 Tin ngành gỗ

Tìm hướng đi từ báo cáo xu hướng của Gỗ Minh Long

Tháng 6/2019, Gỗ Minh Long ra mắt Báo cáo xu hướng sử dụng vật liệu nội thất giai đoạn 2020...