20/08/2019 Tuyển dụng

GỖ MINH LONG TUYỂN DỤNG SALE ADMIN

THÔNG TIN CHUNG Bộ phận: Bán hàng Chức danh: Sale Admin Quản lí trực tiếp: Trưởng phòng bán hàng Địa...

18/07/2019 Tuyển dụng

Gỗ Minh Long tuyển dụng biên tập nội dung Video

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC + Tìm kiếm ý tưởng, sáng tạo nội dung video cho các dự án của...

17/07/2019 Tuyển dụng

Gỗ Minh Long tuyển dụng nhân viên C&B (Làm việc tại nhà máy Hưng Yên)

I, Mô tả công việc: a. Thực hiện quy chế lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác theo...

10/06/2019 Tuyển dụng

Gỗ Minh Long tuyển dụng nhân viên kế toán bán hàng

I. THÔNG TIN CHUNG Bộ phận: Kho bán lẻ - S5 Chức danh: Kế toán bán hàng tại kho bán...

10/06/2019 Tuyển dụng

Gỗ Minh Long tuyển dụng nhân viên KCS

I. THÔNG TIN CHUNG Bộ phận: Kiểm tra chất lượng sản phẩm Chức danh: Nhân viên Quản lí trực tiếp:...

10/06/2019 Tuyển dụng

Gỗ Minh Long tuyển dụng thủ kho bán lẻ

I. THÔNG TIN CHUNG Bộ phận: Bán hàng lẻ (S5) Chức danh: Thủ kho Quản lí trực tiếp: Trưởng phòng...