27/09/2019 Sự kiện 367 Views

Ngày 20/9 vừa qua, Giáo sư – Tiến sĩ  Mitsuhide Shiraki – Chủ tịch Học viện Quản lý nguồn nhân lực, Đại học Tổng hợp Waseda Nhật Bản đã có chuyển tham quan đặc biệt tới nhà máy Gỗ Minh Long.

Tại buổi gặp gỡ, Giáo sư Mitsuhide Shiraki đã giải đáp những thắc mắc của đại diện các cấp quản lý, cán bộ phòng ban của Công ty TNHH Minh Long về vấn đề điều hành, quản lý nguồn nhân lực. Xuất phát từ tình hình thực tế, đội ngũ quản lý Minh Long đã có thêm được nhiều kiến thức quản trị nhân sự thực tế, là những kinh nghiệm quý báu, cần thiết cho mỗi cán bộ quản lý.

Trong quá trình tham quan, chuyên gia quản trị nhân sự đến từ Nhật Bản cũng đã có những đánh giá tích cực xoay quanh những điểm Minh Long đã và đang triển khai về hệ thống quản lý nhân lực. Ông mong muốn Công ty sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, đồng thời quan tâm hơn nữa các khía cạnh như môi trường làm việc, chế độ, chính sách…để phù hợp hơn với người lao động.

Tiến sĩ  Mitsuhide Shiraki cho rằng: “Con người luôn rất quan trọng để sản xuất sản phẩm có chất lượng tốt hoặc phát triển sản phẩm mới. Phát triển nhân sự hoặc tuyển dụng nhân sự tốt là rất quan trọng. Đây chính là cốt lõi trong sự cạnh tranh của một công ty”.

Xuất phát từ tinh thần cầu thị, Gỗ Minh Long luôn chú trọng tới các chương trình đào tạo để kiện toàn hơn bộ máy quản lý và nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên. Trước đó, các cán bộ quản lý cấp trung của Minh Long đã có cơ hội tham gia khóa học về Quản trị nguồn nhân lực do GS Mitsuhide Shiraki trực tiếp đào tạo. Hy vọng với những thông tin quý báu từ Giáo sư, mô hình quản lý của Gỗ Minh Long sẽ có những thay đổi tích cực trong quản lý, đặc biệt ở khía cạnh con người, tạo nên nhiều thành tựu mới.