eMagazine 06/2022: Có một cây là có “Vườn ở khắp nơi”

eMagazine 06/2022: Có một cây là có “Vườn ở khắp nơi”
Hòa Bình là nơi Gỗ Minh Long bắt đầu với trách nhiệm phủ xanh những mảnh đất khô cằn đầy sỏi đá. Mỗi thân cây nhỏ cắm rễ vào lòng đất, nguồn nước tưới tắm đầu tiên chính là những giọt mồ hôi của người ươm trồng.

eMagazine 06/2022: Có một cây là có “Vườn ở khắp nơi”

eMagazine 06/2022: Có một cây là có “Vườn ở khắp nơi”1

eMagazine 06/2022: Có một cây là có “Vườn ở khắp nơi”2

 

 

0.04205 sec| 747.906 kb