eMagazine 11/2019: Sắc diện cuộc sống

eMagazine 11/2019: Sắc diện cuộc sống
Các thiết kế trong bộ sưu tập bề mặt mới nhất năm 2019 của Gỗ Minh Long cũng đang kể câu chuyện riêng.

eMagazine 11/2019: Sắc diện cuộc sống
eMagazine 11/2019: Sắc diện cuộc sống
eMagazine 11/2019: Sắc diện cuộc sống 5
 

 

eMagazine 11/2019: Sắc diện cuộc sống
eMagazine 11/2019: Sắc diện cuộc sống 7
eMagazine 11/2019: Sắc diện cuộc sống 8

 

0.03999 sec| 748.227 kb