10/06/2019 Tuyển dụng 428 Views

I. THÔNG TIN CHUNG

Bộ phận: Kho bán lẻ – S5
Chức danh: Kế toán bán hàng tại kho bán lẻ
Quản lí trực tiếp: Phụ trách kho bán lẻ
Địa điểm làm việc: Hà Nội

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

– Thực hiện các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại kho bán lẻ.
– Đốc thúc công nợ.
– Quản lý thông tin khách hàng. Sổ sách, chứng từ liên quan đến bán hàng của công ty.
– Nhập số liệu bán hàng vào phần mềm kế toán.
– Cuối ngày vào bảng kê chi tiết các hoá đơn bán hàng và tính tổng giá trị hàng đã bán, thuế GTGT (nếu có) trong ngày.
– Thực hiện việc đối chiếu với thủ kho về số lượng xuất, tồn vào cuối ngày.
– Kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ .
– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc.
– Hỗ trợ các công việc khác phù hợp chuyên môn thuộc kho bán lẻ (bán hàng, chăm sóc khách hàng,…).

III. ĐIỀU KIỆN

IV. TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN.

1.1. Trách nhiệm:
– Chủ động xử lý dứt điểm công việc chức năng được phân công một cách nhanh, gọn.
– Các kế hoạch, báo cáo của Công ty được hoàn thành chính xác và đúng hạn. Nề nếp, văn hóa công ty được đảm bảo.
– Phối hợp chặt chẽ, cập nhật thông tin đúng, đủ, kịp thời cho các bộ phận liên quan.
– Luôn luôn đưa ra giải pháp trong tất cả các tình huống, sự việc trước khi trình cấp trên.
1.2. Quyền hạn:
– Có quyền yêu cầu tất cả các bộ phận trong Công ty phối hợp nghiệp vụ, cung cấp đầy đủ, kịp thời các công cụ, dung cụ, dữ liệu cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
– Đề xuất với Ban lãnh đạo những thay đổi tích cực trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ.
1.3. Quyền lợi:
– Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật định của nhà nước;
– Mức lương: Từ 6-10 triệu đồng;
– Có cơ hội phát triển nghề nghiệp;
– Được hưởng đầy đủ các loại BHXH; BHYT; BHTN và các chế độ khác theo quy định Nhà nước;
– Các chế đô ̣khác: Thưởng, phúc lợi…theo quy định của Công ty;
– Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trẻ trung, năng động, thân thiện;
– Được hỗ trợ tham gia các khoá đào tạo về chuyên môn, kỹ năng làm việc trong nước hoặc nước ngoài;