10/06/2019 Tuyển dụng

Gỗ Minh Long tuyển dụng nhân viên KCS

I. THÔNG TIN CHUNG Bộ phận: Kiểm tra chất lượng sản phẩm Chức danh: Nhân viên Quản lí trực tiếp:...

10/06/2019 Tuyển dụng

Gỗ Minh Long tuyển dụng thủ kho bán lẻ

I. THÔNG TIN CHUNG Bộ phận: Bán hàng lẻ (S5) Chức danh: Thủ kho Quản lí trực tiếp: Trưởng phòng...

10/06/2019 Tuyển dụng

Gỗ Minh Long tuyển dụng tháng 6-2019

Tháng 6/2019 Công ty Gỗ Minh Long thông báo tuyển dụng các vị trí nhân sự như sau:    

10/06/2019 Tuyển dụng

Gỗ Minh Long tuyển dụng nhân viên cơ điện

I. THÔNG TIN CHUNG Bộ phận: Cơ điện, bảo trì Chức danh: Nhân viên Quản lí trực tiếp: Trưởng bộ...

10/06/2019 Tuyển dụng

Gỗ Minh Long tuyển dụng Quản Đốc sản xuất

I. THÔNG TIN CHUNG Bộ phận: Sản xuất Chức danh: Quản đốc phân xưởng Quản lí trực tiếp: Giám đốc...

23/02/2019 Tuyển dụng

Gỗ Minh Long tuyển dụng nhân viên CSKH

1, Mô tả công việc: Triển khai các chương trình Chăm sóc khách hàng trực tiếp, thực hiện truyền thông...