Chứng chỉ:

Ngày 22/06/2018, HTQLCL của công ty TNHH Minh Long đã được trung tâm Quacert thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Quyết định số 451/QĐ-TĐC và đây cũng là đơn vị tráng phủ bề mặt các sản phẩm gỗ công nghiệp đầu tiên trên toàn miền Bắc đưa hệ thống quản lý chất lượng vào áp dụng.
Tháng 7/2019, hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015 Minh Long triển khai từ giữa năm 2018 đã được Trung tâm Chứng nhận Phù hợp QUACERT thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp giấy chứng nhận. Tiêu chuẩn này cung cấp thông tin để các tổ chức tiến hành xây dựng và vận hành hệ thống môi trường của mình trên cơ sở quản lý rác thải, cân bằng với phát triển kinh tế, xã hội hướng tới sự phát triển bền vững. Khi được cấp chứng chỉ này, chứng tỏ doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn về mặt pháp luật và kỹ thuật.

Giải thưởng:

Minh Long tự hào là một trong những doanh nghiệp vinh dự được nhận giải thưởng “thương hiệu vàng công nghiệp Việt Nam” năm 2014, Đây là một giải thưởng uy tín với tiêu chí lựa chọn khắt khe và có tính cạnh tranh cao
Ngoài ra, công ty TNHH Minh Long còn nhận được những giải thưởng, chứng nhận cao quý khác:

 

 

 

 

 

 

05/06/2017 Giới thiệu 1727 Views